Descriere proiect

Scopul proiectului

Creșterea calității educației din Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călărași prin perfecționarea competențelor metodice și manageriale, în context european, ale celor 49 de profesori de gimnaziu 

Obiective

1. Dezvoltarea competențelor profesorilor de gimnaziu de utilizare a strategiilor interactive de predare-învățare prin integrarea eficientă a softurilor educaționale și prin conexiunea dintre teorie și practică

2. Îmbunătățirea managementului școlar în învățământul gimnazial din Școala „Nicolae Titulescu” prin achiziționarea de cunoștințe și abilități de bază despre noile strategii de management al clasei și scolii pentru construirea unui mediu pozitiv, bazat pe încredere în sine, spirit de echipă, lidership

3. Prevenirea, gestionarea și reducerea fenomenului de bullying și cyberbullying din rândul elevilor de gimnaziu prin elaborarea unui plan coerent de politică școlară.

Rezultate așteptate

Prin acest proiect, profesorii de gimnaziu își vor dezvolta următoarele categorii de competențe:

I. Competențe științifice și metodice

- capacitatea de proiectare a conținuturilor în consens cu noile achiziții științifice din specialitatea predată și din domenii adiacente

- capacitatea de stabilire a conexiunilor dintre teorie și practică

- capacitatea de a transfera metode de lucru, tehnici și modele de bună practică în contexte noi, prin adaptarea acestora la procesul instructiv-educativ din școala noastră

- abilitatea de a promova activități centrate pe elev, în concordanță cu nevoile elevului, inclusiv ale celor cu CES, în scopul creșterii motivației pentru învățare

- capacitatea de a utiliza eficient softuri educaționale în activitatea didactică în scopul creșterii calității procesului instructiv educativ și îmbunătățirii rezultatelor școlare ale elevilor

II. Competențe manageriale la nivelul clasei/școlii

- capacitate de diagnoză, prognoză și proiectare a activităților la disciplina predată

- capacitatea de a organiza și coordona activități diverse, în calitate de profesor sau diriginte

- abilități de a da și ierarhiza sarcini, de a gestiona corect bugetul de timp

- capacitatea de a impune elevilor respectarea normelor din regulamentul de ordine interioară

- capacitatea de prevenire și soluționare a conflictelor

- capacitatea de a lua decizii corecte în diferite situații.

III. Competențe sociale și culturale

- consolidarea conștiinței de cetățean european

- îmbunătățirea abilităților de comunicare și sociale

- promovarea interculturalității

- îmbunatățirea abilităților lingvistice de comunicare în engleza și franceză.

 

Feedback de la prof. Elena Stancu, participantă la cursurile „Effective classroom Management Strategies and Ideas for teachers” și „Cyberbullying”:

Participarea la acest proiect Erasmus+ a reprezentat pentru mine o fereastră către alte modele educaționale, alte culturi, o depășire a propriilor limite, bucuria de a cunoaște oameni și locuri, o șansă de a învăța lucruri noi și, mai ales, o creștere a motivației pentru profesia didactică.

Cursurile Erasmus+ sunt prilejul de a te „contamina” cu bucuriile, nădejdile, aspirațiile, realizările celorlalți participanți. Chiar faptul că ne confruntăm toți, indiferent de țară, cu aceleași probleme și provocări, constituie un motiv în plus pentru a te perfecționa. M-am bucurat de această șansă, înainte de plecare, în timpul pregătirii culturale și lingvistice, în timpul deplasării propriu-zise, ca și după aceea, când am avut prilejul să le prezint celorlalți cele aflate, când m-am străduit să aplic, să transfer acțiuni și modele. Am venit încărcată de entuziasm, cu satisfacția omului care s-a descurcat într-o limbă straină, într-un oraș străin, dar care a devenit repede prietenos și familiar. Am venit cu o stimă de sine mai ridicată, cunoscându-mi mai bine colegii de proiect (altfel vechi colegi din școală), capabilă să schimb elemente ale abordării mele didactice.

Am învățat să privesc mai mult și din punctul de vedere al elevului, să-l ajut să-și pună în valoare abilitățile, tipul de învățare, tipurile de inteligență. Cursurile Erasmus + mi-au lărgit orizontul didactic și cultural, mi-au modelat toleranța și flexibilitatea. Datorită lor, capacitatea mea de adaptare la cerințele de predare în timpul pandemiei a fost cu mult mai mare. Am fost pregatită să mă schimb și m-am schimbat, cu mult mai repede decât aș fi fost capabilă într-o situație obișnuită.

Proiectele Erasmus+ m-au făcut să mă simt cetățean european, profesor într-o Europa multietnică și multiculturală, dar cu aceleași probleme de rezolvat și aceleași abordări novatoare.