Curs Italia

Titlul cursului: Effective classroom Management Strategies and Ideas for teachers

Perioada: 21 - 27 noiembrie 2021

Locație: Bologna, Italia

Participanți: Chițu Costel, Constantin Adriana Gabriela, Damian Mariana Mirela, Stancu Elena

Descrierea cursului

 

Strategii de management al clasei dobândite de participanții la curs

Scopul general al acestui curs este de a promova excelența și inovația în educație, prin includerea în programele de educație a abilităților și cunoștințelor de bază despre strategiile de management al clasei însușite de profesorii participanți la curs.

Principalele obiective ale cursului au fost:

- Perfecționarea metodelor de management al clasei pentru dezvoltarea personală, socială și relațională (încredere în sine, team building, leadership...);

- Dezvoltarea metodelor și abordărilor de lucru pentru construirea unui mediu pozitiv și primitor;

- Analizarea și îmbunătățirea practicilor curente pentru a dezvolta o abordare de predare centrată pe elev;

- Învățarea și exersarea unor instrumente de reflecție pentru stabilirea unor reguli comune și dezvoltarea abilităților de gestionare și rezolvare a conflictelor;

- Cunoașterea și experimentarea unor activități practice, instrumente TIC și tehnici de cooperare pentru învățarea interactivă;

- Prezentarea metodei Flipped Classroom și a strategiilor concrete de abordare;

- Obținerea unei imagini de ansamblu asupra metodelor de predare inovatoare și a beneficiilor acestora pentru procesul de învățare și atitudinea elevilor;

- Realizarea unui schimb de bune practici și partajarea de experiențe cu privire la gestionarea sălii de clasă între profesorii din diferite țări europene;

- Îmbunătățirea abilităților de comunicare prin organizarea activităților în grupuri transnaționale.

Cursul s-a desfășurat în sala de conferințe San Vitale a Hotelului Camplus Living Bononia. Întregul demers a pornit de la ideea că, pentru a-și atinge mai bine obiectivele de predare, profesorii eficienți ar trebui să acționeze și ca manageri eficienți ai clasei. Într-un management de succes al clasei, nevoile elevilor sunt în centrul procesului de predare. Strategiile și abilitățile eficiente de management al clasei sunt esențiale chiar și pentru cel mai talentat profesor: învățarea pur și simplu nu poate avea loc împreună cu comportamentul inadecvat și haosul. Instruirea evoluează prin conducerea unui mediu de clasă care promovează o comunitate colaborativă, încurajând vocea elevilor, creativitatea, leadershipul, gândirea critică și munca eficientă în echipă. Prin participarea la acest curs am învățat cum să includem momente de reflecție și educația de la egal la egal în practica de predare pentru a monitoriza și îmbunătăți motivația și comportamentele la clasă.

Într-un mod interactiv, interesant și antrenant, am discutat despre concepte și principii de bază ale managementului clasei, am realizat o analiză a practicilor de predare actuale și a modului de îmbunătățire a acestora. Managementul clasei a fost abordat prin prisma a trei cuvinte cheie: implicare, siguranță, mediu, o atenție deosebită acordându-se rolului Învățării Social Emoționale în realizarea unei colaborări eficiente. Am realizat diferite lucrări practice cu privire la testarea tehnicilor și a jocurilor centrate pe elev, la modul cum putem construi un mediu potrivit pentru învățarea colaborativă, strategii de lucru în colaborare și educație între egali. Am testat instrumente și activități ale metodei Flipped Classroom, bazată pe teoria învățării cognitive și a constructivismului. Dinamica grupului, cultivarea unor minți deschise, managementul conflictelor, au fost de asemenea teme de interes care au permis schimbul de idei și bune practici între cursanți. În ceea ce privește instrumentele TIC pentru oportunități de învățare interactivă, am utilizat EdPuzzle (cu ajutorul căreia se pot realiza materiale video pentru lecții) și Thinglink (în scopul promovării învățării centrate pe elev)

Întreaga activitate a fost foarte dinamică, s-a lucrat mult pe echipe formate din cadre didactice din diferite țări.

În plan cultural, orașul Bologna ne-a impresionat prin porticurile sale, cele două turnuri înclinate Asinelli și Garisenda, situate unul lângă altul, Piazza Maggiore și Piazza Nettuno, biserica San Petronio, Teatrul anatomic Archiginnasio și basilica Santo Stefano - cea mai veche biserică din Bologna. Am făcut și o scurtă vizită la Florența unde am admirat Basilica Santa Maria Novella, Catedrala Santa Maria del Fiore, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio și Ponte Vecchio. În ultima zi am vizitat Veneția unde am făcut o excursie pe Canale Grande și am admirat Podul Rialto, impunătoarea și fermecătoarea basilică San Marco, Piața San Marco și Palatul Dogilor.

Acest curs ne-a dezvoltat capacitatea de a realiza un management eficient al clasei în scopul creșterii calității procesului instructiv educativ. De asemenea, a constituit un prilej de interacțiune și schimb de bune practici cu colegi din alte țări europene, de îmbogățire a orizontului cultural și a competențelor lingvistice.

 

Imagini