Job shadowing

Perioada: 25 - 30 aprilie 2022; 

Participanți: Constantin Adriana Gabriela, Constantin Lucien, Iordache Elena Camelia, Olaru Adriana Daniela, Ungur Georgian

Locație: Colegiul „Jules Verne”, Rivery, Franța

Acord de colaborare

 

Modele de bune practici educaționale și management la Colegiul „Jules Verne”

Localitatea Rivery de lângă Amiens, Franța și Municipiul Călărași sunt înfrățite din anul 2005. Colegiul „Jules Verne” din Rivery, cu care Școala „Nicolae Titulescu” a avut de-a lungul anilor relații de colaborare și schimburi culturale, ne-a primit cu căldură și prietenie. În acest an școlar, colegiul are 635 elevi în clase de la a VI-a la a III-a (echivalente cu clasele V-VIII în România).
În prima zi am vizitat școala, având ca ghid pe Thierry Desavisse, consilier principal educativ (CPE). Școala are o clădire nouă, modernă, impresionantă prin spațiile largi și luminoase, construită conform standardului pentru clădirile ecologice HQE (Haute qualité environnementale). Pentru încălzire se utilizează drept combustibil deșeuri lemnoase, fațadele sunt izolate termic pentru reducerea consumului de energie iar acoperișul vegetalizat colectează apa de ploaie, care asigură 50% din consumul de apă sanitară. Clădirea este înconjurată de spații verzi, arbori și arbuști. O aripă a clădirii are în componență cancelaria, birourile personalului administrativ, cabinete (medical, psihologic), sală de permanență pentru elevii care nu au cursuri, sală pentru discuții cu părinții, cantina. La cantină, pentru suma de 3,10 euro, elevilor li se oferă o masă de prânz consistentă. Baza sportivă se compune din 2 terenuri de sport și o sală compartimentată, situată în afara clădirii școlii.
Tot în prima zi, doamna directoare Sandrine Authouart ne-a prezentat sistemul de management administrativ online Pronote, utilizat în școlile franceze pentru o comunicare deschisă și eficientă între elevi, profesori, personalul administrativ, conducere și părinți. Părinții și elevii pot vedea notele, temele, absențele, anunțurile școlii și alte informații. La începutul fiecărei ore, profesorii introduc în platformă elevii absenți, iar profesorul principal al clasei (dirigintele) anunță părinții și se interesează de motivul absenței. Comunicarea între profesori și părinți se realizează și prin intermediul unui „carnet de legătură” pe care elevii sunt obligați să-l aibă permanent la ei. Accesul elevilor în incinta școlii se face pe baza acestui carnet (în care se află și orarul) cu 10-15 minute înainte de începerea cursurilor. Poarta școlii este permanent încuiată iar persoanele din afara școlii sună la interfon și se prezintă pentru a li se deschide poarta.
În cadrul discuțiilor, s-au abordat diverse teme: structura anului școlar, curriculum, sistemul de evaluare, examene naționale, statutul personalului didactic și norma didactică, salarizarea personalului. Am făcut comparații între sistemul educațional francez și cel românesc, evidențiind asemănările și deosebirile dintre ele. În Franța, anul școlar are 36 săptămâni și este împărțit în trimestre. Curriculumul este centrat pe competențe iar evaluarea măsoară nivelul de dezvoltare ale celor 8 competențe. Nota minimă este 0, nota maximă este 20, iar nota minimă pentru promovare este 10. La finalul colegiului se susține examenul pentru obținerea Diplomei Naționale de Brevet (DNB). Examenul constă în probe orale și scrise, cu un punctaj total maxim de 800 puncte, punctajul minim pentru promovare fiind de 400 puncte.
În Franța, directorii și directorii adjuncți sunt complet degrevați de ore. Funcția de director se ocupă prin concurs iar la preluarea funcției sunt obligați să renunțe definitiv la exercitarea profesiei de cadru didactic.
În zilele de marți, joi și vineri am participat la ore de curs, conform unui program elaborat de Thierry pentru fiecare dintre noi, în funcție de specialitatea fiecăruia. Cursurile la Colegiul Jules Verne încep la ora 8 și se termină la 15.30 sau 16.30, cu pauză între 12 și 13.30 pentru masă, activități sportive și cluburi. Ora de curs are durata de 45 minute, iar pauza de 15 minute. Fiecare profesor cu normă întreagă are sala sa de clasă, iar elevii se deplasează în sălile profesorilor cu care fac cursuri. Sălile de clasă sunt spațioase, dotate cu calculator și videoproiector. Fișele de lucru sunt proiectate pe tablă, iar alături se scriu soluțiile problemelor propuse în fișă. La matematică, elevii au 2 caiete: caiet de teorie și caiet de aplicații, în care lipesc fișele de lucru. Teoria este riguros prezentată, insistându-se pe înțelegerea corectă a noțiunilor de către toți elevii. Majoritatea problemelor sunt inspirate din realitate și au aplicabilitate în practică.
În Franța, la colegiu nu se studiază disciplina Informatică și TIC, dar există disciplina Tehnologie, la care elevii realizează proiecte transcidisciplinare utilizând cunoștințe de tehnologia informației, matematică și științe. Cele două laboratoare de tehnologie sunt dotate cu rețele de calculatoare. Am asistat la o oră de tehnologie unde echipe de câte 4 elevi de clasa a V-a au modificat proiectul unei case, folosind aplicația Sweet Home 3D, pentru extinderea casei în scopul găzduirii unui student. Apoi, au creat macheta casei din celuloză.
În ziua de miercuri am asistat la susținerea de către elevii clasei a III-a (clasa a VIII-a la noi) a unor probe orale pentru obținerea DNB. Elevii expuneau o prezentare în Power Point realizată de ei, pe o temă la alegere dintr-o listă dată. Ei comentau liber sau răspundeau la întrebările celor 2 profesori din comisia de examinare. Apoi am vizitat Centrul de Documentare și Informare (CDI) și sala multimedia, care ne-au impresionat prin dotarea și amenajarea lor. Ingrid, profesoara documentaristă, ne-a vorbit despre proiectele și activitățile cultural-artistice realizate cu elevii. Dintre acestea, menționăm Web radio, unde elevii realizează lunar o emisiune pentru un post de radio online. De asemenea, ea colaborează cu Foyerul elevilor – o asociație a elevilor care are ca scop organizarea de evenimente sau manifestări cu caracter cultural, artistic sau sportiv.
În continuare, Thierry ne-a prezentat serviciul „la vie scolaire”, specific sistemului de învățământ francez. Echipa „la vie scolaire”, formată din consilierul principal educativ (CPE) și 3 asistenți educaționali, este responsabilă cu organizarea vieții elevilor în interiorul unității, în afara orelor de curs. Atribuțiile membrilor echipei sunt foarte clar stabilite. CPE asigură securitatea și supraveghează respectarea regulamentului intern, monitorizează prezența elevilor (întârzieri și absențe – care trebuie justificate de părinți prin carnetul de legătură), menține legătura cu părinții elevilor, conduce asistenții educaționali și organizează serviciul acestora. Asistenții educaționali permit accesul elevilor în școală, controlează carnetele elevilor în caz de întârzieri sau absențe, supraveghează elevii în curtea școlii și pe coridoare în timpul pauzelor, în sala de permanență când lipsește un profesor și la cantină în timpul mesei de prânz.
Apreciem următoarele aspecte observate în săptămâna petrecută la colegiu:
- grija pentru securitatea, sănătatea și bunăstarea elevilor
- buna organizare a activității din școală, atribuțiile clare și precise ale fiecărui angajat
- disciplina elevilor, ținuta vestimentară decentă, respectul și politețea față de profesori și personalul administrativ
- condițiile excelente pentru desfășurarea activității didactice
- profesionalismul și implicarea cadrelor didactice în realizarea unei educații de înaltă calitate.
Rivery este o localitate frumoasă situată în nordul Franței, lângă Amiens, în provincia istorică Picardie. Am vizitat Catedrala Notre Dame din Amiens, construită între anii 1220 și 1269. Este cea mai înaltă catedrală din Franța și una dintre cele mai frumoase catedrale gotice medievale din Europa. Am vizitat Casa Jules Verne în care scriitorul a trăit între anii 1882 și 1900. Ne-am plimbat prin fermecătorul cartier medieval Saint Leu și parcul Saint Pierre. Tierry și doamna directoare ne-au organizat pentru după-amiaza și seara zilei de miercuri un program de neuitat. Mai întâi ne-am plimbat cu barca pe canalele din „Hortillonages” (grădini plutitoare), admirând flora și fauna. Apoi am parcurs „le circuit du souvenir” – un itinerar istoric care aduce omagiu celor peste un milion de soldați din 30 de națiuni care au murit în primul război mondial în bătălia de pe Somme. Am petrecut seara în casa doamnei directoare, situată într-un cadru mirific pe un braț al râului Somme, și am luat împreună cina pregătită în casă, cu preparate tradiționale specifice zonei Picardie.
Această mobilitate a fost pentru noi o experiență interesantă, plăcută și utilă. Deși Școala „Nicolae Titulescu” nu este la nivelul Colegiului „Jules Verne” din punct de vedere al dotării și încadrării cu personal didactic auxiliar, am reținut câteva idei care pot fi aplicate cu succes și în școala noastră.

Imagini de la Job shadowing