Selecția candidaților

Selecția profesorilor participanți la mobilitățile din cadrul proiectului Erasmus „Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes” se va realiza în perioada 1 septembrie - 26 noiembrie 2020.
Toate informațiile privind organizarea și calendarul desfășurării procedurii de selecție se află în Apelul instituțional și Anexe.

Precizări:
- Vor fi selectați 17 participanți + 5 rezerve.
- Condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție sunt prezentate mai jos.
- În urma procesului de selecție, candidații selectați și rezervele vor completa și semna o Declarație Angajament, în care își vor exprima disponibilitatea de cofinanţare a mobilităţii de formare, în cuantum de 20% din valoarea totală a grantului aprobat. Pe perioada implementării proiectului, Agenţia Naţională pune la dispoziția beneficiarilor 80% din suma contractată, restul urmând a fi primit după încheierea proiectului şi depunerea raportului final.
- Cu cel puțin 2 luni înainte de fiecare curs, se va încheia un contract între școală și fiecare participant, în care vor fi prevăzute drepturile și obligațiile participanților la curs. În contract se va menționa valoarea totală a grantului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de transport, subzistență și taxa de curs.

Mobilitățile sunt organizate în 5 fluxuri:

Fluxul 1: Job shadowing  (5 participanți+1 rezervă)
Perioada: 19-24 aprilie 2021 Reprogramat în perioada 25-30 aprilie 2022

Fluxul 2: Cursul C1 „Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ motivation” (3 participanți+1 rezervă)
Loc de desfășurare: Oslo, Norvegia
Perioada: 19-25 iulie 2021; Reprogramat în perioada 9-15 august 2021

Fluxul 3: Cursul C2 „The Best Social Media and Web solutions for your Classroom” (2 participanți+1 rezervă)
Loc de desfășurare: Nice, Franța
Perioada: 10-15 mai 2021; Reprogramat în perioada 12-17 iulie 2021

Fluxul 4: Cursul C3 „Effective classroom management strategies and ideas for teachers” (4 participanți+1 rezervă)
Loc de desfășurare: Bologna, Italia
Perioada: 8-14 august 2021; Reprogramat în perioada 21-27 noiembrie 2021

Fluxul 5: Cursul C4 „Bulliyng and cyberbullying” (3 participanți+1 rezervă)
Loc de desfășurare: Porto, Portugalia
Perioada: 29 august-3 septembrie 2021; ANULAT; înlocuit cu cursul „Cyberbullying”
Fluxul 5: Cursul C4 „Cyberbullying”
Loc de desfășurare: Konstanz, Germania
Perioada: 13-18 iunie 2022

Condiții de eligibilitate:
- Profesori titulari, care predau la gimnaziu, cu norma întreagă la Școala „Nicolae Titulescu”
- Vechime de cel puțin 2 ani în Școala „Nicolae Titulescu”

Criterii generale de selectie:
-
Competențe de comunicare în limba engleză pentru mobilitățile C1, C2, C3 și C4; în limba franceză, pentru mobilitatea JS; (minim nivel A2, conform CEFR)
- Interes pentru integrarea unor metode inovative de predare-învățare în activitatea didactică
- Disponibilitate pentru pregătire lingvistică, pedagogică și culturală în vederea participării la mobilități
- Capacitate de relaționare/comunicare interpersonală și instituțională
- Implicare în realizarea activităților și a produselor finale prevăzute în proiect
- Angajare în activități de diseminare la nivel instituțional, local și regional.

Priorități: Profesorii care nu au participat la mobilitățile din proiectul anterior vor primi la evaluare 5 puncte bonus.

Criterii specifice de selecție:

JS. Job Shadowing
- director
- director adjunct
- responsabilul cu proiecte europene
- 2 profesori din ariile curriculare Matematică și științe, Limbă și comunicare, Om și societate

C1. Interactive Teaching - Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ motivation
- predau o disciplină din ariile curriculare Matematică și științe, Limba și comunicare, Om și societate
- au competențe TIC (certificat ECDL)
- sunt preocupați de perfecționarea metodelor de predare prin utilizarea noilor tehnologii în activitatea didactică.

C2. The Best Social Media and Web solutions for your Classroom
- realizatorul site-ului proiectului și un profesor cu competențe de utilizare a TIC (certificate de deținerea ECDL), interesat de crearea blogurilor de predare

C3. Effective classroom management strategies and ideas for teachers
- orice profesor de gimnaziu care îndeplinește criteriile generale; au prioritate profesorii diriginți, care, la evaluare, vor primi 2 puncte bonus.

C4. Bullying and cyber bullying
- coordonatorul de proiecte și programe educaționale și 2 profesori de gimnaziu care se angajează în elaborarea unui Ghid pentru prevenirea violenței în școli și a unui plan de măsuri pentru desfășurarea campaniei de combatere a violenței în Școala „Nicolae Titulescu”.

Obligațiile participanților la mobilități:
- Parcurgerea unui program de pregătire lingvistică în cadru organizat și/sau individual;
- Informare cu privire la țara gazdă (localizare geografică, repere istorice, cultură, tradiții);
- Activități de pregătire de tematică: studierea tematicii cursului, a bibliografiei recomandate de furnizorii de curs, exemple de bună practică - în funcție de cerințe, timp de o lună înainte de curs;
- Participarea la toate activitățile cursului și completarea chestionarelor de evaluare a activităților;
- Completarea raportului final pe platforma Mobility Tool;
- Contribuție la realizarea produselor finale ale proiectului, prin care vor fi diseminate experiențele dobândite la mobilitățile efectuate:

  • Manual de bune practici Erasmus+” (participanții la JS, C1 și C2)
  • Bloguri de predare (participanții la C2)
  • Ghid pentru prevenirea și combaterea violenței în școli” (participanții la C3 și C4)
  • Plan de măsuri pentru desfășurarea campaniei de combatere a violenței în Școala „Nicolae Titulescu” (participanții la C3 și C4)

- Activități de promovare a proiectului în consiliul profesoral, comisia metodică, cercul metodic zonal/județean: intervenții verbale, prezentări în Power Point, lecții deschise, etc.

Lista profesorilor selectați pentru participarea la mobilități